Articles from Philologica Jassyensia year XIV, no. 1 (27), 2018
» Summary,
» Editorial,
» Editorial_eng,
» B. Fundoianu și spiritul imitativ în cultura română. Între autocolonizarea și autonomizarea literaturii, Olga Bartosiewicz
» Materialul românesc din Dicţionarul ţarinei Ecaterina cea Mare, Przemysław Dębowiak
» STARE + participio en las principales lenguas románicas, Jukka Havu, Elenn Şirbu
» Le salut en roumain. Différences de genre dans l’emploi des formules de salutation, Mihaela Mocanu
» Când vorbitorul nu are dreptate. Câteva observaţii referitoare la „masculinitatea” limbii române, Cristinel Munteanu
» Structuri apozitive la nivel intrapropoziţional. Abordare teoretică, Mihaela Secrieru
» Un formalism cu faţă umană. Cercul de Poetică şi Stilistică de la Bucureşti, Adriana Stan
» Plânsul de cenaclu, Ligia Tudurachi
» Île et topographie simbolique dans l’œuvre de Mihai Eminescu, Gisèle Vanhese
» Legendenbildung im Fluss. Pe Dunăre von Alexandru Vlahuță, Christina Vogel
» Picture Books and Illustrations in the Anglo-Saxon Literature for the Young, Ionela Carina Brânzilă
» Lucian Blaga, Nietzsche and Zamolxe, Keith Hitchins
» Aproximación al texto poético eminesciano desde un enfoque traductológico de corte sociocultural, Catalina Iliescu Gheorghiu
» Negotiating Languages. An Introduction to the Writings of Seymour Mayne, Felix Nicolau
» La Scuola latinista di Transilvania: ideologia, finalità e protagonisti, Adriana Senatore
» The Critique of the Generic Reason. (Rules of the Genre – Rules of Life), Monica Spiridon
» De l’autrefois au lendemain – l’être au chronoscope, Mihaela-Genţiana Stănişor
» Storybooks as a Way to Improve Language and Cultural Literacy, Anca Ursa
» Horst Fassel, deutsch-rumänischer Germanist, Literaturwissenschaftler und Übersetzer ex cathedra (1942–2017), Rudolf Windisch
» Book review Symposium: Romanian Literature as World Literature, Cosmin Borza, Romaniţa Constantinescu, Andrei Corbea-Hoişie, Roberto Merlo, Andreea Mironescu, Christian Moraru, Andrei Terian
» Recenzii,
» Booknotes,
© Revista "PHILOLOGICA JASSYENSIA"