Articles from Philologica Jassyensia year XI, no. 2 (22), 2015
» Summary,
» Editorial,
» Editorial_eng,
» Adevăr și trădare de sine în scrierile confesive ale Gabrielei Adameșteanu, Şerban Axinte
» Victor Vlad Delamarina – contexte şi texte, Grațiela Benga-Țuțuianu
» Catagrafiile Vistieriei Moldovei, surse documentare pentru etimologiile toponimelor personale (II), Daniela Butnaru
» Aspecte ale modificării câmpurilor toponimice, Vlad Cojocaru
» Noi date despre traducătorul Hronografului den începutul lumii (ms. 3517) – toponimele compuse cu termenii grada şi polis., Mioara Dragomir
» „Să nu [în]juri strâmb…” –înjurături românești care conțin antroponime (I): schițe, Daiana Felecan, Alina Bugheșiu
» „Jargonul autenticității”: versiunea românească din anii ’30, Ștefan Firică
» Termeni despre vreme în unele scrieri memorialistice românești, Mariana Flaișer
» Variabile care modelează situația de comunicare. Studiu de caz: termeni și formule de adresare în scrisorile lui Ion Creangă, Alina-Georgiana Focșineanu
» Literatura ca memorie culturală: romanul românesc în postcomunism, Andreea Mironescu
» Surse interne ale traducerii Vechiului Testament din Biblia de la București (1688). I. Palia de la Orăștie (1582), Ioana Moldovanu-Cenușă
» Peter van Durant (ca. 15131584) alias Pickle Herring: A Contribution to the Possible Genesis of an Early Modern Clown Persona, John Alexander
» Crearea, la nivel național, a bazei de date adminis-trative privind localitățile din spațiul românesc (precizări teoretice și metodologice legate de cartografierea realităților geografice în spațiul românesc), Ionel Boamfă
» Tipare de variaţie semantică şi terminologică în vocabularul panlatin al pneumo-patiilor profesionale (studiu contrastiv, cu aplicaţie pe limbile neolatine şi limba engleză), Doina Butiurca, Vlad-Olimpiu Butiurca
» Două vechi istorii literare româneşti în limba germană: Wilhelm Rudow (1892) şi Gheorghe Alexici (1906) şi literatura şi cultura română, Horst Fassel
» Experiențe onirice în Antichitatea târzie: visul Sfântului Ieronim, Valeriu Gherghel
» Il poema Viiaţa lumii di Miron Costin, specchio e voce di un’epoca buia (I), Adriana Senatore
» Graiul vlah în școlile din Serbia răsăriteană: provocări și perspective, Monica Huțanu, Annemarie Sorescu-Marinković
» Limba română în contextul învățământului universitar finlandez, Paul Nanu
» Les difficultés du plurilinguisme à l’université, Pierre Frath
» Recenzii,
» Book Notes,
© Revista "PHILOLOGICA JASSYENSIA"