Articole din revista Philologica Jassyensia an XVII, nr. 1 (33), 2021
» Cuprins,
» Editorial,
» Editorial_eng,
» Le manuscrit du Jeu d’Adam (Tours, Bibliothèque municipale, ms. n° 927, cc. 20r–40r) à l’aune de la philologie matérielle : didascalies, ponctuation, mise en page, Sonia Maura Barillari
» Dostoievski şi dimensiunile antieroului, Călin-Horia Bârleanu
» Eterogenitatea formantului cum în limba română veche, Alice Bodoc
» Nonstandard gotta in British English, Nadina Cehan
» O victimă a corectitudinii politice (ante litteram): Aron Densuşianu, Pompiliu Crăciunescu
» “Memory, Though, is as Strong as Hope”. Queen Marie of Romania and her War Literature, Raluca Dună
» An Outline of the Main Compositional Categories in Mycenaean Lexicon, Valentina Gasbarra
» Funcția „imperială” a limbii române, Petre Guran
» Literatura militantă a lui Geo Bogza, Ovidiu Morar
» E. M. Forster’s Ciphers, Puns and Ambiguities, Dana Bădulescu
» Retranslation as a Necessity for the 21st Century Reader. Old Possum’s Book of Practical Cats – T. S. Eliot, Cristina-Mihaela Botîlcă
» „Dorul imitației”: le traduzioni di Heliade Rădulescu e la creazione della lirica romena moderna, Dan Octavian Cepraga
» Secretomania în praxisul negustorilor medievali: paradigma greacă (II), Loredana Dascăl
» Particular Judgment in Visio Baronti, Emanuel Grosu
» Paralelismos somáticos y aplicación a E/LE, Marius Rădoi
» La imagen de Madrid en el Diccionario de refranes, adagios, proverbios, modismos, locuciones y frases prover-biales, de José María Sbarbi, Sorina Dora Simion
» Contamination as a Form of Interference in Learning Romanian as a Foreign Language, Iolanda Sterpu
» Clișeul lingvistic și evenimentul media transformativ: izotopii generatoare de automatisme jurnalistice în contextul Brexit. Repere teoretice (I), Armanda Stroia
» Les parémies roumaines comme patrimoine culturel immatériel : enjeu de traduction de la spécificité culturelle, Anda Rădulescu
» L’arbre de mai, un patrimoine immatériel à preserver, Maria Tronea
» Non omnis moriar, Daiana Felecan
» Recenzii,
© Revista "PHILOLOGICA JASSYENSIA"