Articole din revista Philologica Jassyensia an XIII, nr. 1 (25), 2017
» Cuprins,
» Editorial,
» Editorial_eng,
» Romanian Linguistic Atlases in Digital Format – A New Approach, Silviu Bejinariu, Florin-Teodor Olariu
» Retórica e imagología: particularidades de algunas alocuciones presidenciales rumanas, Gabriela Biriş
» From Effet de Réel to Effet de Mémoire – A Study of the Concepts, Majda Bojić
» La matière a-t-elle une âme ? Diachronie de matière, substance, objet et chose, Pierre Frath
» Anticiparea pronominală în română – originea şi evoluţia fenomenului, Tomasz Klimkowski
» Anglicisms (once more) Revisited: Adaptation, Calque, Standardization, Constantin Manea
» Corespondențe biblice în poveștile lui Ion Creangă, Ioan Milică
» Despre relaţia dintre limbaj şi principiul oikeiopragiei la Platon, Cristinel Munteanu
» Tráenolos para comérnolos o la ‘transposición’ del clítico en español actual, Enrique Pato, Carlota De Benito
» Continuité vs. discontinuité formelle et sémantico-stylistique dans la Romania : à propos de quelques termes religieux hérités du latin (II), Dana-Luminiţa Teleoacă
» Estetică, politică şi imaginaţie critică, Laurenţiu Hanganu
» In-Between Societies: Romanian Urbanites and Their Cultural Demeanour (II), Adina Hulubaş
» Business English Learners’ Motivation, Nina Kisin
» Reflectarea dogmelor ideologice în manualele de limba română apărute în URSS între anii 1930–1989, Serhii Luchkanyn
» Lettere di Gian Luigi Frollo a Hugo Schuchardt (II), Luca Melchior
» Avangarda în slujba Revoluţiei, Ovidiu Morar
» Méthodes de la textologie contrastive: comparaison linguistique et interculturelle, Bernd Spillner
» Umberto Eco și „efectul de real” în cultură, Monica Spiridon
» L’hypercorrection dans l’apprentissage du roumain langue étrangère, Iolanda Sterpu
» Quelle culture générale pour l’homme de bien aujourd’hui ? (I), Christian Tremblay
» I motivi di una scelta: Stefano Guazzo e il «Prencipe della Valacchia Maggiore» come modello morale per la corte, Alexandra Vranceanu Pagliardini
» Recenzii,
» Booknotes,
© Revista "PHILOLOGICA JASSYENSIA"