Articole din revista Philologica Jassyensia an VIII, nr. 2 (16), 2012
» Cuprins,
» Editorial,
» I.L. Caragiale – Theatrical Anticipations, Anca-Doina Ciobotaru
Rezumat
» I.L. Caragiale. Stage Reinterpretations, Oltiţa Cîntec
Rezumat
» O lume ca nelumea în scrierile lui M. Eminescu şi I.L. Caragiale, Amalia Drăgulănescu
Rezumat
» Ladies, Dames and Madams in I.L. Caragiale’s Writings, Mariana Flaişer
Rezumat
» Rewriting Caragiale: Textual Masks in the Mirror of Contemporaneity, Livia Iacob
Rezumat
» Romanian Post-Caragialian Literature, Loredana Ilie
Rezumat
» Antimodernii Eminescu şi Caragiale, Adrian Jicu
Rezumat
» Entrechat. Dramă socială şi performanţă culturală în schiţele lui Caragiale, Gabriela-Mariana Luca
Rezumat
» Modernitate mediatică în lumea operei lui Ion Luca Caragiale, Luiza Marinescu
Rezumat
» Textual Transpositions and Identity Games in I.L. Caragiale’s Late Writings, Doris Mironescu
Rezumat
» Who’s this Playwright I.L. Caragiale Today? The Presence of Caragiale’s Plays on Romanian Stages in the Last Ten Years, Ioana Petcu
Rezumat
» Characteristics of Meta-Referential Discourse in Arts, Odette Arhip
Rezumat
» Rushdie’s Sorcery with Language, Dana Bădulescu
Rezumat
» La symbolique de la dénomination toponymique. Etude de cas: la toponymie urbaine officielle de Botoşani, Daniela Ştefania Butnaru
Rezumat
» Attitudes towards Death in Romanian Culture and Civilization, Marina Cap-Bun
Rezumat
» Mircea Eliade, o captivitate şi două evadări prin literatură, Paul Cernat
Rezumat
» Evoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (II), Oana Panaite
Rezumat
» Le Mentô et son entour. Notes sur l’espace identitaire dans Texaco de Patrick Chamoiseau, Radu I. Petrescu
Rezumat
» Bread. From Culture to Phraseological Imaginary, Petronela Savin
Rezumat
» Mircea Eliade – radiografia propriei identităţi sau dimensiunea eului în proza autobiografică, Mărioara Vlioncu
Rezumat
» Lucian Blaga in the Shadows: English Translations of the Poet’s Work, Boris Dralyuk
Rezumat
» Espaces exilaires – espaces identitaires chez trois écrivains francophones roumains, Liliana Foşalău
Rezumat
» Paralele între limbile balcanoromanice şi balcanoslave în flexiunea substantivului, Tomasz Klimkowski
Rezumat
» La Princesse Marthe Bibesco : l’écriture du deuil entre peur de l’oubli et pathologie, Cristina-Maria Obreja
Rezumat
» Particularităţi ale structurii fonologice şi morfologice în graiurile băieşilor din Croaţia, Petar Radosavljević
Rezumat
» Situaţia lexicografiei româneşti în context european, Elena Tamba, Marius Radu Clim, Ana Catană Spenchiu, Mădălin Pătraşcu
Rezumat
» Glosario INMIGRA-TERM. Algunas consideraciones sobre la traducción al rumano de las unidades léxicas, Ofelia Mariana Uţă Burcea
Rezumat
» Soif et Puits dans la poésie française de Benjamin Fondane, Gisele Vanhese
Rezumat
» Imagining the Archives, Ali Shehzad Zaidi
Rezumat
» Brief History of the Romanian Philology Department of the Eötvös Loránd University in Budapest, Levente Nagy, Florin Cioban
Rezumat
» Programul în limba română al postului de radio 3ZZZ, Melbourne, Australia, Ben Todică
Rezumat
» Recenzii,
» Book Notes,
© Revista "PHILOLOGICA JASSYENSIA"