Articole din revista Philologica Jassyensia an V, nr. 2 (10), 2009
» CUPRINS,
» EDITORIAL,
» Etnogeneza moldo-vlahilor şi întemeierea voievodatului Moldovei în poemul dramatic Steaua zimbrului de Valeriu Anania, LUCIAN VASILE BÂGIU
Rezumat
» Techniques symbolistes, prémisses du langage poétique moderne : valences expressives dans la poésie de George Bacovia, INA ALEXANDRA CIODARU
Rezumat
» Funcţia sintactică de circumstanţial din perspectiva sinonimiei sintactice, LUMINIŢA HOARŢĂ CĂRĂUŞU
Rezumat
» Tânărul diarist Noica sau despre identitate prin alteritate, EMANUELA ILIE
Rezumat
» Applying Eugenio Coseriu’s Linguistic Organon to Synonymy, CRISTINEL MUNTEANU
Rezumat
» Neologisme jurnalistice, IOANA-CRISTINA PÎRVU
Rezumat
» Le roman de la Génération 80: Gheorghe Crăciun et ses personnages, MARIA ŞLEAHTIŢCHI
Rezumat
» “Solange ich verletzlich bleibe, kann ich weiter-schreiben”. Die Schweizer Schriftstellerin mit rumänischen Wurzeln Aglaja Veteranyi, INGRID BALTAG
Rezumat
» À la recherche d’une définition du mythe, LINDA MARIA BAROS
Rezumat
» Interrogazioni sull’identità di Qualcun’altro, AFRODITA CARMEN CIONCHIN
Rezumat
» The Cocktail of “Integrated” Menus. Ethnic Identity and Alterity in the Discourse of Menus, LUMINIŢA DRUGĂ, PETRONELA SAVIN
Rezumat
» Les (é)migrants roumains en France et leur langue maternelle, FELICIA DUMAS
Rezumat
» Kann überlieferte Volkskultur trotz Integration überleben?, HANS GEHL
Rezumat
» Fernando Arrabal: un „mit personal”. Poetica vaselor comunicante, ADINA VUKOVIĆ
Rezumat
» RECENZII,
© Revista "PHILOLOGICA JASSYENSIA"