Contact

Persoane de contact

OFELIA ICHIM ( ofelia.ichim@gmail.com, ofeliai2010@gmail.com)
FLORIN-TEODOR OLARIU (olariuft@yahoo.com)Alte adrese utile:

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
str. Th. Codrescu, nr. 2, Iaşi
http://www.philippide.ro

Asociaţia Culturală „A. Philippide”, Iaşi
e-mail: asociatia_philippide@yahoo.com
http://www.philologica-jassyensia.ro/asociatia
 
© Revista "PHILOLOGICA JASSYENSIA"