Consiliul Academic

 

»Prof. univ. dr. Ştefan Borbély (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România)

»Prof. univ. dr. Jean-Louis Courriol (Universitatea din Lyon, Franţa, şi Universitatea din Piteşti, România)

»Prof. univ. dr. Wolfgang Dahmen (Universitatea „Friedrich Schiller”, Jena, Germania)

»Prof. univ. dr. Stelian-Traian Dumistrăcel (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România)

»Prof. univ. dr. Sanda Golopenţia (Brown University, Providence, USA)

»Acad. Thede Kahl (membru al Academiei de Ştiinţe a Austriei, membru în Comisia pentru Balcani, Marea Neagră, Caucaz – Academia Austriacă de Ştiinţe, Viena, Austria/ Universitatea „Friedrich Schiller”, directorul Institutului de Slavistică, Jena, Germania)

»Acad. Martin Maiden, membru al Academiei Regale Britanice (profesor la Trinity College, Oxford, Anglia)

»Prof. univ. dr. Dan Mănucă (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, România)

»Acad. Michael Metzeltin (Institutul de Romanistică, Viena, Austria, membru al Academiei de Ştiinţe a Austriei, membru de onoare al Academiei Române)

»Prof. univ. dr. Fernando Sánchez Miret (Universitatea din Salamanca, Spania)

»Roberto Merlo (Universitatea din Torino, Italia)

»Prof. univ. dr. Eugen Munteanu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România)

»Prof. univ. dr. Nicolae Saramandu (Institutul de Lingvistică, „Iorgu Iordan-Al. Rosetti”, Bucureşti, România)

»Prof. univ. dr. Monica Spiridon (Universitatea din Bucureşti, România)

 

© Revista "PHILOLOGICA JASSYENSIA"