Contact
Managementul asociaţiei

Consiliul Director al Asociaţiei este format din patru persoane:
- preşedinte: CS I dr. OFELIA ICHIM (email: ofelia.ichim@gmail.com)
- vicepreşedinte: cs. dr. MARIUS-RADU CLIM (email: mariusradu_ro@yahoo.com)
- membru: CS III dr. ELENA TAMBA (email: isabelle.tamba@gmail.com)
- cenzor: CS II dr. VLAD COJOCARU (email: vldcojocaru@yahoo.com)

email: asociatia_philippide@yahoo.com

Cerere de înscriere:
- descarcă format document
- descarcă format pdf© Asociaţia Culturală "A. Philippide"